CHARP Art Care

Miljøovervågning af H.C. Andersens samling

Til CHARP Art Care har vi udviklet en løsning, som sikrer at udstillingsgenstande i H.C. Andersen Hus konstant befinder sig i de mest optimale forhold for at sikre bevaringen.

Overvågning af indeklima- og lysforhold i udstillingsmontre

Temperatur, luftfugtighed og lys er afgørende for at bevare kunst i mange år, da kunst skal befinde sig i et stabilt indeklima med korrekte værdier. For at bevare værkerne i udstillingsmontrerne i H.C. Andersens Hus i Odense, har vi for CHARP Art Care, som leverer den fulde miljøovervågning, udviklet en løsning der overvåger værdier og ændringer i temperatur, luftfugtighed og lys i montrerne. Når værdier overskrides, advares medarbejdere og kan derved løse problemer i tide.

IoT-enhed og sensorer til digitalisering af konsevering af gamle H.C. Andersen genstande

Løsningen er utrolig simpel – der placeres en diskret sensor inde i hver montre, som konstant måler værdierne. Gennem Bluetooth sender de data til en 5G-enhed, som fungerer som en gateway. Enheden anvender IoT-teknologien NB-ioT, hvorved den kobler sig direkte på mobilnetværket og sender data samt  alarmere medarbejdere hvis nødvendigt.

Ved anvendelse af NB-IoT sikres der et lavt dataforbrug, batterilevetid op til 10 år samt en ekstrem god rækkevidde og indtrægningsdybde.

“Vi har forsøgt at gøre sensorerne så diskrete og æstetiske som muligt, således de ikke tager fokusset fra H.C. Andersens værker. Det faldt især i god jord hos de tilknyttede aktitekter, som ellers arbejder med kablede sensorer, der er x3 i størrelsen.”

Mogens Durup Nielsen, Forretningsudvikler hos XtelWireless.

Teknisk specifikation

Systemet indeholder bl.a. følgende:

  • NB-IoT
  • LTE-M
  • Bluetooth Low Energy
  • Lang batterilevetid
  • Datamonitorering
  • Indpakning
  • Udviklet på Moviot platformen

CHARP Art Care leverer den fulde overvågningsløsning til H.C Andersens Hus, hvor vi vores fysiske sensorer og NB-IoT-enhed indgår i.
Mere om CHARP Art Care kan læses her