Otiom - en hjælp til demente, deres pårørende og plejepersonale.

Otiom er en lokaliseringsbrik med en app, som gør produktet så fleksibelt, at det kan følge en dement borger i de forskellige stadier i deres sygdom - fra eget hjem til plejecenter

”Frihed til bevægelse – Retten til at blive fundet”

Vores kunde, Acubit, havde idéen om at udvikle en lille bærbar lokaliseringsbrik til demensramte og deres pårørende. Det skulle være et system, der kunne følge demente igennem de forskellige stadier af sygdommen, så brikken ville kunne give værdi fra tidligt stadie i eget hjem, til en senere overdragelse til et plejecenter.

 

Med Otiom-produktet kan den pårørende, via en mobilapp, se hvor deres demente pårørendes lokaliseringsbrikken befinder sig. Af respekt for dilemmaet omkring, at overvågning kan virke krænkende særligt i sygdommens tidlige stadier, men livreddende i de senere forløb af sygdommen, er systemet udviklet med mange muligheder for individuelle tilpasninger. I app’en kan man eksempelvis indstille et sikkerhedsniveau, således at der alarmeres, hvis den demente enten er væk i længere tid, eller har bevæget sig længere væk, end den pårørende har vurderet sikkert. På den måde giver systemet den pårørende ro i sindet, ved at modtage en alarm meddelelse, hvis deres pårørende pludselig befinder sig et ukendt sted og den demente oplever en høj grad af frihed, der samtidig er sikker og forsvarlig.

 

Ejeren af Otiom-brikken kan invitere hjælpere, som fx pårørende, venner, naboer og andre nære til appen, der frivilligt accepterer at figurere på hjælper-listen. I en alarmsituation, bliver de på lige fod med system-ejeren alarmeret, og får mulighed for at kunne sige ja/nej til om de kan hjælpe med at finde den demente hjem. Passer pårørende selv et job, kan fx en nabo eller andre nære, som går hjemme og har tid, på den måde aflaste den pårørende. Den pårørende får besked når nogen fra listen har sagt ja/nej til at hjælpe.

 

Xtel Wireless har hjulpet Acubit med at udvikle deres produkt, Otiom, og har leveret specialist kompetencer til projektet – særligt omkring hardware udvælgelsesprocessen, udvikling og kodning af komplicerede software algoritmer.

Teknisk specifikation

Otiom-systemet består af den fysiske lokaliseringsbrik. Lokaliseringsbrikken kobler sig til et app-univers, via en cloud-løsning, hvori den dementes brugerprofil oprettes og tilknyttes lokaliseringsbrikkerne.
Otiom lokaliseringsbrikken benytter sig bl.a. af Cellular-IoT, specifikt Narrow Band-IoT teknologien. NB-IoT er standardiseret af 3GPP og benytter sig af licenserede frekvensbånd, som sikrer vidtrækkende tilgængelighed og sikkerhed. NB-IoT er tilgængeligt, hvor der er mobilnetværk, som understøtter både 2G, 3G, 4G og det kommende 5G.

 

Du kan læse mere om Otiom lokaliseringsenhed til demente her