Robofit

Intelligent og motiverende genoptræning

Vi har udviklet et komplet IoT-system til en intelligent, målbar og motiverende genoptræningsrobot

Robofit træningssystemet

Visualisering over hvordan robofit fungerer og integreres

Træningssystemet består af flere særskilte enheder:

– En robot, der fysisk hjælper borgeren med at udføre selve genoptræningen og som foretager alle de direkte målinger af borgeren.

– En iPad, med en Robofit-app installeret, som kommunikerer trådløst med robotten, og samtidig er bindeled til den database, hvor borgerens træningsprogrammer og træningsdokumentation bliver lagret. App’en guider og motiverer borgeren til at gennemføre sit individuelle genoptræningsprogram. Behandleren kan ligeledes opsætte og redigere øvelser og øvelsesprogrammer, oprette nye borgere, samt udtrække detaljerede træningsanalyser via app’en.

– En kortlæser, hvor borgerens adgangskort skannes for at logge på iPad’en.

Busines Case

På baggrund af test i en større dansk kommune, er der udregnet en business case, hvor der er fundet store gevinster på tidsbesparelser og reduktion af sygedagpenge.

Følgende gevinster er udregnet i DKK pr. år pr. Robofit system (160 borgere):

Gevinster på tidsbesparelser

Reduceret tidsforbrug til dokumentation fordi Robofit kan implementeres i sundhedssystem.

Billede der viser at den årlige gevinst ved Robofit er 41600 kr.

Reduceret tidsforbrug med effektiv ledmåling, dokumentation, instruktion i og justering af øvelser samt vejledning om genoptræningsprocessen og smertehåndtering.

Billede der viser at den årlige gevinst ved Robofit er 115200 kr.

Gevinster ved reduktion af sygedagpenge

Hurtigere rehabilitering. (50% reduktion af borgerens sygedagpenge­periode målt ved testen i kommunen).

Billede der viser at den årlige gevinst ved Robofit er 10660960 kr.

Kan Robofit blot bidrage til en reduktion af sygedagpenge på 1% (og ikke hele 50% som blev målt i kommunen), giver det en besparelse pr. system på 263.000 kr. årligt, hvilket tjener udgifterne til Robofit hjem på blot 3 måneder.

Forretningsmodeller

Robofit er en helt ny type genoptræningssystem, der indbyder til at tænke i nye forretningsmodeller. Xtel har, gennem flere intensive workshopforløb, hjulpet Robofit med at udarbejde forskellige forretningsmodeller med et tilhørende Product Road Map, så indtjeningspotentialet er optimeret til produktets features og værdiskabelse. Vi har arbejdet med Business Model Canvas, Lean Canvas, og internet udviklede metoder til at idegenerere og afklare fremtidige forretningspotentialer for Robofit.
 Dette har resulteret i helt nye muligheder og hidtil usete forretningsmodeller i sundhedssektoren som Servicization, Selling Product Performance, Full Service Provider, Reverse Bait and Hook, Pay-As-You-Go og mange andre muligheder.

Forskellige robofit modeller

Robofit giver terapeuten overblik og indsigt, når borgeren træner selv

Robofit tilpasser sig præcis den styrke borgeren har

Den patenterede træningsalgoritme er omdrejningspunktet i Robofit. Træningsalgoritmen gør, at robotten kan udføre tre forskellige øvelser i samme bevægebane.

Robofit muliggør mange helt ens gentagelser, og behandleren har begge hænder fri til at undersøge borgerens ledbevægelser i både passive, ledet-aktive og aktive bevægelsesmønstre.

Det er samtidig muligt at lave både koncentrisk muskelarbejde, og excentrisk muskelarbejde i samme bevægelse. Robofit tilpasser sig præcis den styrke borgeren har på et givet tidspunkt – en opgave, der kræver stor selvdisciplin for en borger selv at udføre, fx via en manuel trisse.

Graferne herunder, illustrerer muskelarbejdet under træning.

Diagram der viser udbyttet af trisse-træning
Diagram der viser udbyttet af Robofit-træning

Til udvikling af Robofit, har vi haft følgende kompetencer i spil:

 •     Konceptudvikling
 •     Forretningsudvikling
 •     Hardwareudvikling
 •     Mekanikudvikling
 •     Softwareudvikling
 •     Produktmodning
 •     Kostoptimering
 •     Produktdesign
 •     App-udvikling
 •     Interfacedesign
 •     Identitet og brand
 •     Webdesign

Du kan læse mere om genoptræningssystemet Robofit her