SEMS

– energioptimering på Læsøfærgen

Xtel har været en del af projektet SEMS, der har udviklet et informationssystem til energioptimering på færger.

Automatiseret overvågningssystem af energiforbrug

SEMS (Ship Energy Monitoring System) blev initieret på baggrund af den stigende efterspørgsel på energioptimeringer inden for marinebranchen. 

På Læsøfærgen skulle de mest energikrævende systemer monitoreres (bl.a. varme, ventilation og aircondition). Man ønskede samtidig at optimere elproduktionen om bord på skibet. 

Xtel udviklede et informationssystem, der måler, registrerer og viser energiforbrug for de enkelte systemer. Ved brug af intelligente beregninger visualiserer og informerer systemet om energieffektiviteten. 

Systemet blev opbygget via HTML5 og kunne dermed eksekveres på forskellige platforme.
I dag bruges det til at synliggøre og bearbejde dårlig forbrugsadfærd, for derigennem at ændre holdningen til energispild blandt medarbejderne på Læsøfærgen.

The goal is to turn data into information, and information into insigt

Carly Fiorina

Grafer og tal der viser skibets forbrug

Teknisk specifikation

Grafiske touch displays er monteret i befærdede områder, der viser realtidsværdier, energi-effektivitets-mærke (A-G) samt historiske data, fx forbrug på den enkelte tur, forbrug på de fem forrige ture og besparelser i brændstof.

Den installerede PC i maskinrummet opsamler forbrugsdata og beregner forbrugsmønstre, som præsenterer et mere detaljeret overblik over forbruget for hele skibet og alle dets zoner, via et enkelt skærmbillede.

Man kan også overvåge energiforbruget fra land, da man kan tilgå systemer via en trådløs opkobling. Det gør det muligt at dykke mere ned i færgens tidligere data og analysere, i forhold til, hvor der skal sættes ind med energioptimeringer.