SEMS - Energioptimering på Læsøfærgen

Automatiseret overvågningssystem af energiforbrug

SEMS (Ship Energy Monitoring System) blev initieret på baggrund af den stigende efterspørgsel på energioptimeringer inden for marinebranchen.

På Læsøfærgen skulle de systemer, der udgør det største energiforbrug, monitoreres (bl.a. varme, ventilation og aircondition). Man ønskede samtidig at optimere elproduktionen ombord på skibet.

Xtel udviklede et informationssystem, der måler, registrerer og viser energiforbrug for de enkelte systemer. Ved brug af intelligente beregninger visualiserer og informerer systemet om energieffektiviteten.

Systemet blev opbygget via HTML5 og kunne dermed eksekveres på forskellige platforme.
I dag bruges det til at synliggøre og bearbejde dårlig forbrugsadfærd og ændre holdningen til energispild blandt medarbejderne på Læsøfærgen.

“The goal is to turn data into information, and information into insigt.”

Carly Fiorina

Teknisk specifikation

Grafiske touch displays er monteret i befærdede områder, der viser realtidsværdier, energi-effektivitets-mærke (A-G) samt historiske data, fx forbrug på den enkelte tur, forbrug på de fem forrige ture og besparelser i brændstof.

Den installerede PC i maskinrummet opsamler forbrugsdata og beregner forbrugsmønstre, som præsenterer et mere detaljeret overblik over forbruget for hele skibet og alle dets zoner, via et enkelt skærmbillede.

Man kan også overvåge energiforbruget fra land, da man kan tilgå systemer via en trådløs opkobling. Det gør det muligt at dykke mere ned i færgens tidligere data og analysere, hvor der skal sættes ind med energioptimeringer.