IoT

– skaber nye forretningsområder

Internet of Things (IoT) er en helt ny måde at drive forretning på, hvor virksomhederne begynder at tænke og anvende data i samspil med deres produkter.

Forretningspotentialet og Internet of Things

Internet of Things har en indbygget effektiviserings- og optimeringsdagsorden. Potentialet eksisterer både for virksomheder, der vil optimere et eksisterende produkt eller produktionslinje, samt virksomheder, der får nye produktkategorier inden for informationsteknologi. 

IoT skaber nye forretningsmodeller, gennem digitalisering af produkter og procedurer ved virksomhederne. Dataopsamling og -anvendelse fra produkter og ydelser, bliver herved kernen i den måde IoT muliggør ny forretningsdrift og -muligheder.

Internet of Things har en potentiel
omsætning på op til 11,1 milliarder US$ pr. år i 2025.

McKinsey & Company, 2019

Fra Internet of Things til forretning

De store analysefirmaer forudsiger alle et stort potentiale indenfor IoT:

Blå pil ned

I midt Q2 2018 var der omkring 7 milliarder IoT-enheder, der var forbundet til internettet.

Gul pil ned

Cisco estimerer, at 50 milliarder objekter i verden vil være forbundet til internettet i 2020.

Hvid pil ned

McKinsey estimerer, at IoT vil have en direkte økonomisk indvirkning på 6,2 milliard US$ årligt i 2025.

Ved hjælp af en række sensorer vil virksomheder kunne indsamle forskellige data, der giver mulighed for at yde proaktiv kundeservice. Ved at overvåge kundens produkter eller produktionslinjer, kan virksomheden fx monitorere og derved rettidigt fejlmelde produktionsmaskine og produkt, inden det bryder ned. 

Trådløse sensorer og IT-infrastrukturer er på et meget højt modenhedsniveau, som gør det interessant for industrierne i dag. Ved en forholdsvis lav investering kan virksomheder i dag introducere IoT og sensorer i produkter, produktionslinjer og systemer. 

IoTløsningerne understøtter alle elektroniske produkter; alt fra PC, tablets og mobiltelefoner. Sensorerne kan kombineres og fx samle overvågningen af både temperatur, vibration, tryk og fugtighed i én sensor.

Eksempler på mulighederne ved Internet of Things

IoT til produktion

Trådløs overvågning af produktionslinje

Virksomheder, som har produktionslinjer, kan via trådløse sensorer overvåge deres produktion, således der gives alarm, når denne eksempelvis står stille eller modtager ydre påvirkninger, som vil give fejl i produktionen. Dette kan fx detekteres via temperatur-, vibration- og tryksensorer, som sættes på det eksisterende produktionsudstyr. Yderligere kan der også hentes data ud fra de PLCer, som allerede er på anlægget, for at have et komplet datagrundlag at tage beslutninger ud fra.

Iot varehåndtering

Håndtering og transport af gods

Produktionsvirksomheder med produkter, der kan beskadiges under transport, kan integrere intelligente sensorer til at informere om håndtering af produkternes tilstand under transporten. Med en online temperatur- og tiltsensor kan producenten eller kunden få dokumentation for, at udstyret ikke har været udsat for slag, forkert  temperatur eller lignende, inden produktet kommer frem.
Sensoren kan nemt tages ud og genbruges til næste sending.

IoT i industri

Trådløs overvågning af produktionsmaskiner

Virksomheder, som fremstiller produktionsmaskiner, kan via trådløse sensorer overvåge, hvor meget slid maskinen udsættes for over tid. Dette kan fx detekteres løbende via temperatur-, vibration- og fugtighedssensorer, som er en integreret del af maskinerne. Ved vedvarende elektronisk overvågning kan maskinen serviceres, før den bryder sammen. Dermed undgås kostbare produktionsstop.

Forskellige sensortyper udviklet af Xtel:

Flere sensorer kan kombineres i én og samme løsning.

 • Temperatur i omgivelserne
 • Temperatur på bestemte punkter op til 1250 grader
 • Luftfugtighed
 • Vibration
 • Tryk- Atmosfærisk
 • Tryk
 • Nærhedsføling – Proximity (radio og kapasitiv)
 • Operation tid
 • CO2 – Indendørsklima
 • Gyro
 • Væskehøjde
 • Lys
 • Lyd