IoT i byggeri

Data kan automatisere, optimere og give bedre indeklima

Med sensorer i byggeri kan der energioptimeres, gives indikationer for skimmelrisiko på loftet, brandfare i el-tavler, og dårligt indeklima.

Dataopsamling til bedre drift

Udviklingen indenfor billige sensorteknologier giver spændende muligheder indenfor byggeri og drift af bygninger.

Ved at indsamle data i bygninger får man indsigt i bygningens anvendelse og drift. Data kan bruges f.eks. til at hjælpe beboerne med at vide, hvornår de skal lufte ud for at minimere risikoen for skimmelsvamp.

Til at opsamle data er der flere forskellige løsninger som Xtel har været en del af, hvor der er anvendt forskellige teknologier, f.eks. NB-IoT og Bluetooth LE.

Energy Harvesting – batteriløse sensorer

Energy Harvesting har potentialer inden for mange industrier og forskellige anvendelsesområder. En af de mest udprægede industrier for Energy Harvesting er bygningssegmenter med HVAC (Heating, Ventilation and Airconditioning).
Indenfor HVAC giver Energy Harvesting muligheder for store besparelser, blandt andet gennem:

  • Energioptimering af enkelte produkter, såsom varmesystemer, ventilation o.a.
  • Markant lavere driftsomkostninger for produkter og samlede systemer, herunder installation,
 vedligeholdelse og idriftsættelse
  • Intelligent monitorering og styring af enheder
  • Kontinuerlig feedback på energiforbrug
  • Muligheden for at anvende store volumener af sensorer i building management og HVAC, hvilket giver store besparelser inden for vedligeholdelse.

Energy Harvesting-sensorer muliggør placering af sensorerne på steder, der førhen var utilgængelige grundet bl.a. batteriskifte, hvilket giver muligheden for at monitorere, modtage alarmer og regulere de forskellige produkter i en bygning på en anden måde end i dag.

Energy Harvesting eksemplerne herunder synliggør produktmulighederne, og de efterfølgende services som produkterne tilsammen udgør:

Markeing af placering af gateway i rum
Mørkeblå rektangle

Gateway:

Dette produkt indsamler alle oplysninger og data fra de forskellige sensorer som er i bygningen. Den sender dette til en centralt sted på en sikker måde, hvor oplysningerne behandles, således der kan tages beslutninger ud fra dette. Det kan gøre fuldautomatisk, hvorved de forskellige produkter, som er i bygningen bliver styret intelligent.

Markeing af belysning i rum
Gul rektangle

Sensorreguleret belysning:

Sensorreguleret belysning er kendt i bygningsindustrien, men via et Energy Harvestingprodukt, er det muligt at lave sensorer, der ikke bruger batteri, hvilket medfører en kraftig reduktion af  installationsomkostningerne. Sensoren kan fortælle, hvorvidt der befinder sig folk i lokalet, hvor mange der cirka er og hvor ofte de er der.

Markering af ventilation i rum
Blå rektangle

Ventilationssystem:

Energy Harvesting-sensorer er også oplagt til montering i ventilationssystemet, da sensorerne kan sidde forskellige steder og monitorere både CO2-indhold, temperatur, tryk, og luftfugtighed. Ventilationssystemet er en af bygningens mest energiforbrugende komponenter og dermed oplagt at overvåge for at sikre det opererer optimalt.

Markering af varmeregulator i rum
Brun rektangle

Termostat og varmeregulator:

Styring af termostater via varmeregulering er også ideel for Energy Harvestingsensorer. Via sensorer kan man intelligent styre varmebehovet og herigennem sikre, at den rette mængede energi bruges korrekt til opvarmning af bygningen. 

Energy Harvesting – services eksempel HVAC

Ved at samle de fire beskrevne områder, er det muligt at udforme forskellige services og nye forretningsmodeller for HVAC-segmentet. Energy Harvestingsensorer muliggør placering af sensorerne på steder, der førhen var utilgængelige, hvilket giver muligheden for at monitorere, modtage alarmer og regulere de forskellige produkter i en bygning på mere omfattende og optimeret vis end i dag. 

Eksempelvis kunne Energy Harvestingsensorerne anvendes til opsamling af data i bygningssystemet, og derved generere læring om, hvordan og hvornår brugerne benytter bygningerne. På baggrund af denne viden kan man regulere systemerne mere optimalt. Dette kunne bevirke, at bygningen ikke behøves at blive kølet eller opvarmet, når der ikke er personer deri. Yderligere vil man ud fra sensordataen kunne eftervise energiforbruget i bygningen, og derved udpege, hvor der er defekte enheder, forkert regulering o.a.Som service vil man kunne levere et gennemsnitlig energiforbrug og kunne pin-pointe udfordringer.

Markering af HVAC i bygning

Løsninger til indeklima:

Flere sensorer kan kombineres i én og samme løsning.

  • CO₂-sensor
  • Temperatursensor
  • Luftfugtighedssensor
  • Atmosfærisk tryksensor

Kontakt Mogens, hvis du vil høre mere om IoT inden for byggeri.

Mogen Durup Nielsen – mdn@xtel.dk eller +45 30 98 41 40