IoT i industri

– Robuste produkter

Produkter til industriel brug har skærpede krav i forhold til almindelige konsumprodukter. Disse krav gør produkterne mere robuste og resistente, da der sættes en højere standard i forhold til holdbarhed, servicering og brugbarhed.

Vi udvikler mange løsninger indenfor industrien

Xtel udvikler mange forskellige produkter til industrien og har mange års erfaring med dette; Denne erfaring kombineret med en række kompetencer indenfor dette udviklingsområde, gør os i stand til at levere produkter der lever op til industriens krav til anvendelse og holdbarhed. Flere produkter har behov for at kunne tåle fugt, vand, høje temperaturer og lignende, hvilket gør udviklingen af produkterne mere kompleks end ved eksempelvis konsumprodukter. Vores løsninger kan i dag blandt andet findes i blandt andet motorer, strømanlæg, produktionsanlæg, styringsbokse og lagre.

Løsningsidéer inden for industri

Energy Harvesting

Undgå batterier – udnyt energien i omgivelserne, fx varme, mekanik, lys eller RF-signal.

Smart Batteries

Få kontrol over dine produkters energiforsyning og en få en servicefordel på dine produkter.

Sporing og logistik

Xtel har udviklet en sporingsløsning, der også kan anvendes som logistikløsning.

Lagerovervågning

Lagre med varer som er klimafølsomme, anvender IoT-sensorer, som udsender alarm, hvis klimaet ændres. Dataene udgør dermed dokumentation for korrekt opbevaring mv.

Varehåndtering

For virksomheder, som bl.a. transporterer fødevarer, er det uhyre vigtigt at kunne bevise, temperaturen har været korrekt, og har været håndteret som påkrævet under hele transporten.

Smart Sensors

Forsyn dine produktionsomgivelser og maskiner med trådløse sensorer, og overvåg fx luftfugtighed og vibration mv. Anvend dataene til optimering eller  dokumentation.

Kontakt Martin, hvis du vil høre mere om IoT inden for industri

Martin Jørgensen – mj@xtel.dk eller +45 25 38 10 54