IoT i sundheds- og velfærdsteknologi

Det offentlige har fokus på IoT i denne sektor

Har du en god IoT-idé inden for velfærdsområdet, er det måske nu den skal blive til virkelighed.

Besparelser og frigjorte hænder til borgernær service

I sundhedssektoren er der kommet fokus på, at IoT kan hjælpe til at skabe mærkbare besparelser og mere effektive arbejdsgange, der til gengæld frigiver midler til flere efterlyste “varme hænder”.

Regeringen har afsat midler til at nye IoT-teknologier kan afprøves, således at disse digitale velfærdsløsninger udbredes hurtigere i kommuner og regioner til gavn for borgerne. Hvis du har en god ide, så er der mulighed for at få delfinansieret dit projekt.

Xtels cases inden for sundheds- og velsfærdsområdet

Xtel har flere kunder, som udvikler IoT-produkter inden for velfærdsteknologi. For virksomheden Robofit har genoptræningsrobotten allerede bevist sin businesscase i test ved flere større danske kommuner. Ud over borgernes udtalte glæde ved hurtigere rehabilitering og højere compliance, viste test også en 50% reduktion af borgernes sygedagpengeperiode.

GNAcode

En helt ny generation af PCR maskiner

Vi har udviklet den innovative DNA-kopimaskine, Minicube PCR. Den er hurtigere, mere præcis og kan klare 16 forskellige indstillinger på én gang.

Mand der træner med Robofit, personlig træning med IoT

Intelligent genoptræningsrobot

Et komplet IoT-system til en intelligent, målbar og motiverende genoptræningsrobot til genoptræning af skulderskader.

Kontakt Mogens, hvis du vil høre mere om IoT og velfærdsteknologi

Mogens Durup Nielsen – mdn@xtel.dk eller +45 30 98 41 40