Energy Harvesting

Undgå batterier – høst energi fra omgivelserne

Energy Harvesting har potentialer inden for alle industrier og kan placeres på svært fremkommelige steder. Xtel har udviklet flere produkter, som indeholder Energy Harvesting til vores kunder.

Energy Harvesting – sensorer uden batterier

Teknologien bag Energy Harvesting kan indfange en eller flere af de energiformer, der står til rådighed i sensorernes nærmiljø og omdanne dette til elektrisk energi. Ved et højeffektivt Energy Harvesting-design, kan de relativt lave niveauer af energi i et forløb konverteres til strøm, som herefter anvendes i det elektroniske system. 

Vi har udviklet en Energy Harvestingplatform, som er blevet anvendt helt eller delvis i de produkter, vi har udviklet til vores kunder.

Energy Harvesting-sensorer muliggør placering af sensorerne på steder, der førhen var utilgængelige grundet bl.a. batteriskifte, hvilket giver muligheden for at monitorere, modtage alarmer og regulere de forskellige produkter i en bygning på en anden måde end i dag.

Mange IoT-sensorer – såsom intelligente målere, belysning og termostater – er i dag oftest tilsluttet via kabler eller fungerer som trådløse, batteridrevne sensorer. Trådløse sensorer er dog ofte forbundet med vedligeholdelsesomkostninger i form af installationen af disse og i forbindelse med udskiftning af batterier.

Trådløse sensorer, der benytter Energy Harvesting, reducerer vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt, da disse sensorer er selvforsynende med energi – dvs. at sensorerne ikke har noget batteri, men stadig er trådløse. Yderligere kan Energy Harvesting-sensormoduler placeres på områder, der ellers er svært fremkommelige.

Ingen batterier ikon

Energy Harvesting-sensorer er selvstændigt strømforsynende (batteriløse). De høster og lagrer energi fra sensorernes nærmiljø.

Build in ikon

Energy Harvesting-sensorer er simple at eftermontere, installere og indstøbe på områder, der er svært tilgængelige og i ekstreme miljøer.

Økonomisk ikon

Energy Harvesting-sensorer har lang levetid – minimum 15 år – og skal yderligere ikke serviceres i samme grad som batteridrevne sensorer.

Xtels Energy Harvesting platform

Xtel har en historisk baggrund indenfor trådløs teknologi og Ultra Low Power-enheder, og har innoveret kraftigt inden for Energy Harvesting-området de seneste år. Vi har udviklet en Energy Harvesting platform, der muliggør helt nye innovative IoT-løsninger og -forretningsmodeller for industrielle produkter og systemer. Med vores trådløse Energy Harvesting-sensorer, har vi fået specialiseret og optimeret interface-kredsløbene til sensorerne, således at de ultralave effektniveauer i energihøstningen kan styres og herved muliggøre en erstatning af de konventionelle batteridrevne sensorer. Energy Harvesting-sensorerne er autonome trådløse sensorer, der løser flere af de kendte problemstillinger ved de nuværende IoT-sensorer, og ligeledes udgør en omkostningseffektiv og bekvem løsning for vores kunder.

Xtel Energy Harvesting platform

Visualisering af energy harvesting platform

Til venstre på illustrationen ses de forskellige energikilder, der opsamler energi til platformen. Afgørende er det højavancerede Energy Management System, som indeholder både energiopbevaring, -regulering og -styring. Energiopbevaringen erstatter de nuværende energikilder (batterier), og kan skaleres, hvorved sensorerne bliver i stand til at opbevare og anvende den Energy Harvesting-genererede strøm – fra minutter til halve år – uden tilførsel af ny og konstant energi. Derudover indeholder Energy Management-systemet ligeledes regulering og styring af RF-signalet og micro-controlleren. Dataet transmitteres via radioen, hvilket typisk er en Low Power Bluetooth, ZigBee eller Low Power WiFi. Fælles for dem alle er, at de over tid bruger meget lidt energi, grundet kort rækkevidde eller har meget lidt data, som sendes. Endelig anvendt teknologi udvælges på baggrund af faktorer, så som hvor meget energi, der kan høstes fra omgivelserne og hyppigheden af genereringen af denne, hvormed dataet skal opsamles og sendes. Det betyder også, at de enkelte Energy Harvesting-produkter skræddersyes til kunderne.

Sensoren og RF-radioen er opbygget på basis af Xtels kendte og velafprøvede IoT Produkt platform – Moviot . Platformen tilbyder et fundament for teknologien, hvorefter den enkelte kunde kan definere deres specifikationer, for det enkelte produkt, ud fra deres aktuelle behov og ønsker.

Kontakt os gerne for forespørgsler, spørgsmål eller sparring vedrørende den bedste løsning for jer.

Mogens Durup Nielsen – mdn@xtel.dk eller +45 30 98 41 40