Pensionering af 2G- og 3G-netværket nærmer sig – er du forberedt?

Med introduktion af 5G-netværket er der nu sat dato for, hvornår netværksoperatørerne nedlukker deres 2G- og 3G-netværk i verden. Nedlukningen giver massive udfordringer for de løsninger, der i dag anvender 2G- og 3G-netværk til opsamling af data fra virksomhedernes produkter.Hvad skal man gøre med disse produkter, når infrastrukturen pludselig ikke er der mere?

Vi har allerede set flere nedlukninger af både 2G og 3G – eksempelvis USA, der ved udgangen af december 2021 nedlukker det sidste 2G-netværk, og både Japan og Sydkorea har allerede nedlukket sine 2G. USA nedlukker 3G senest i 2022, hvor Europas 3G bliver nedlukket senest i start 2025, før 2G som fortsætter indtil slut 2025. For en oversigt over nedlukningstider, se grafikken herunder.

Kort over nedlukning af netværk

Dette bliver en stor udfordring for IoT- og M2M-virksomhederne, da 2G- og 3G-netværkene stadig er de mest anvendte teknologier i installerede enheder i dag. Enhederne anvendes til bl.a. automatisk aflæsning af måledata, GPS-positioner og data fra maskiner, som sendes hjem til virksomhederne. Alene i Danmark er der ca. 1,8 millioner enheder koblet på 2G- eller 3G-netværket, og mere end 2-3 gange flere opkoblede enheder i de andre skandinaviske lande.

Da AT&T nedlukkede sit 2G-netværk i 2017, forsvandt omkring 70 procent af San Franciscos busser og tog fra NextMuni-systemkortet, der sporer køretøjets placeringer i realtid og forudsiger ankomsttider, hvilker betød at brugerne ikke kunne se ankomsttiderne mere. Alle virksomheder, der har implementeret Internet of Things løsninger, der er afhængige af 2G- og 3G netværket, kommer snart til at stå over for en lignende udfordring.

For at håndtere nedlukningen af ​​2G og 3G skal virksomhederne udvikle eller købe og implementere moduler, som kan understøtte den fremtidige infrastruktur. Derved sikres der, at dataene fortsat kan sendes fra enheder og produkter. Dette betyder, at hvis virksomhederne ikke begynder at planlægge og implementere en overgang inden for kort tid, kan det resultere i større forretningsforstyrrelser og problemer for deres kunder, når de kritiske IoT-platforme pludselig ikke længere modtager data, og dermed ikke fungerer som forventet.

Den gode nyhed er, at 2G/3G erstattes af nye standarder, der i modsætning til de gamle er optimeret til IoT-enheder. Derudover kan der opnås en række fordele og forbedringer i forbindelse med migrering til disse nye teknologier – NB-IoT og LTE-M. En 5G-standard, som allerede i dag fungerer på de nuværende 2G/3G/4G-netværk.

NB-IoT anvendes normalt til almindelige datatransmissioner med lav båndbredde, hvor LTE-M anvendes til større datamængder, herunder video og tale. De to teknologierne fremtidssikrer i høj grad enheder, da enheden selv kan vælge det mest optimale netværk i forhold til, hvor meget data der skal sendes.

Hvis enhederne er batteridrevne, er 4G-løsningerne ikke længere optimale men fortsat NB-IoT/LTE-M, da denne teknologi netop er designet til at holde batteri i lang tid.  Teknologien kan dog med fordel også anvendes på enheder med fast forsyning, da penetreringsgraden for enhederne er betydeligt større end ved brug af 4G/5G.

Selve NB-IoT/LTE-M-standarden er ligeledes fremtidssikret, da den foruden at være en del af 5G også er en del af 6G, som er på tegnebrættet, hvilket giver en teknologisikring på +20 år.

Allerede i dag ser vi en konverteringsbølge af ældre teknologier, herunder både 2G, 3G og WiFi, der migrerer over på NB-IoT/LTE-M, da disse teknologier giver væsentlige bedre muligheder med batteridrift, længere rækkevidde, større penetration og en meget simpel opsætning og konfiguration. Dette forventes naturligvis at tiltage, når nedlukning af 2G/3G netværkene kommer nærmere.

NB-IoT & LTE-M fordele

  • Lavt strømforbrug – ca. 10 gange så lang batterilevetid som 2G/3G/4G
  • Kan få signal ud fra et betondække, brønd eller kloak
  • Længere rækkevidde end 4G
  • Enhederne er billigere end 4G-enheder
  • Fremtidsikret standard – både 5G og kommende 6G
Logo NB-IoT
Logo LTE-M
Share this post