IoT: Internet of Things-løsninger skaber nye forretningsområder

Forretningspotentialet og Internet of Things

Internet of Things (IoT) har en indbygget effektiviserings- og optimeringsdagsorden. Potentialet eksisterer både for virksomheder, der vil optimere et eksisterende produkt eller produktionslinje, og virksomheder der får helt nye produktkategorier inden for informationsteknologi.

Internet of Things udgør en helt ny måde at drive forretning på, hvor virksomhederne begynder at tænke data i samspil med deres produkter. Således skabes der nye IoT forretningsmodeller som herved digitaliserer produkterne og procedurerne hos virksomhederne. Forretningspotentialet for IoT vil være stærkt voksende de næste årtier.

Internet of Things har en potentiel omsætning på 3,9 til 11,1 billioner US$ pr. år i 2025.

McKinsey & Company, 2015

Fra Internet of Things til forretning

De store analysefirmaer forudsiger alle et stort potentiale indenfor IoT:

Telefirmaet AT&T, har over 32 millioner enheder idag, der er forbundet til internettet (Q1 2017).

Cisco estimerer, at 50 milliarder objekter eller 2,7 procent af alle ting i verden vil være forbundet til internettet i 2020.

McKinsey estimerer, at IoT vil have en direkte økonomisk indvirkning på 6,2 milliard US$ årligt i 2025.

Ved hjælp af en række sensorer vil virksomheder kunne indsamle forskellige data der giver mulighed for at yde proaktiv kundeservice. Ved at overvåge kundens produkter eller produktionslinjer, kan virksomheden fx monitorere og rettidigt fejlmelde maskine og produkt, inden det bryder ned.

Trådløse sensorer og IT-infrastrukturer er på et meget højt modenhedsniveau, som gør det interessant for de fleste industrier i dag. Ved en forholdsvis lav investering kan virksomheder i dag introducere sensorer i produkter, produktionslinjer og systemer.

IoT løsningerne understøtter alle former for elektroniske produkter fra PC, tablets og mobiltelefoner. Sensorerne kan kombineres og fx samle overvågningen af temperatur, tryk og fugtighed i én sensor.

Eksempler på mulighederne ved Internet of Things

Trådløs overvågning af produktionslinje

Virksomheder, som har produktionslinjer, kan via trådløse sensorer overvåge deres produktion, således der gives alarm når den f.eks. står stille eller der er ydre påvirkninger som vil give fejl i produktionen. Dette kan fx detekteres via temperatur-, vibration- og tryksensorer, som sættes på det eksisterende produktionsudstyr. Yderligere kan der også hentes data ud fra de PLCer som allerede er på anlægget for at have et komplet datagrundlag at tage beslutninger ud fra.

Håndtering og transport af varer

Virksomheder, som producerer termokasser til opbevaring, kan integrere intelligente sensorer til at informere om håndtering af varerne, fx temperaturmåling. Med en online temperatur- og tiltsensor i kassen kan producenten eller kunden sikre, at temperaturen har været konstant korrekt, og at kassen har været behandlet som påkrævet.
Sensoren kan nemt tages ud og genbruges i næste sending.

Trådløs overvågning af produktionsmaskiner

Virksomheder, som fremstiller maskiner til produktion, kan via trådløse sensorer overvåge, hvor meget slid maskinen udsættes for over tid. Dette kan fx detekteres løbende via temperatur-, vibration- og tryksensorer, som er en integreret del af maskinerne. Ved vedvarende elektronisk overvågning kan maskinen serviceres, før den bryder sammen. Dermed undgås kostbare produktionsstop.

Forskellige sensormoduler udviklet af Xtel:

 

Flere sensorer kan kombineres
i én og samme løsning.

 • TEMPERATUR
 • LUFTFUGTIGHED
 • TRYK – ATMOSFÆRISK
 • TRYK
 • NÆRHEDSFØLING - PROXIMITY (radio og kapacitiv)
 • OPERATION TIMES
 • CO2 – INDENDØRS KLIMA
 • GYRO
 • VÆSKEHØJDE
 • VIBRATION
 • LYS
 • LYD
 • Case:

  Minicube PCR - en innovativ DNA-kopimaskine

  Læs hvordan det komplekse produkt Minicube blev udviklet til kunden med stor succes.

 • Case:

  Docospot - Strategisk anvendelse af Big Data

  Læs hvordan Docospot skaber værdi ved dokumentation og kvalitetssikring gennem IoT.