Overvågning af produkter og systemer, så de rettidigt kan serviceres

Big Data / Internet of Things

Big Data dækker grundlæggende over de værktøjer og processer, der skal bruges for at håndtere og udnytte store datamængder. Det væsentlige i Internet of Things er at kunne analysere på flere forskellige datakilder på samme tid og skabe logiske og værdifulde betragtninger af systemer.

Værdien af Big Data opstår, når de enkelte sensorers data kombineres med data fra andre eksterne kilder, så man samlet kan analysere, monitorere og visualisere de væsentlige data. Visualiseringsdelen er central i Big Data: At præsentere data på en nem måde, så brugerne kan tage beslutninger på et reelt grundlag. Det kan fx være i form af et dashboard over de mest kritiske processer i virksomheden eller produktet.

“90% of all data has been created in the last two years.”

IBM 2017

Big Data kræver strategisk analyse

Rammerne for Big data har inden for de seneste år rykket sig kraftigt. Tidligere opfattede man datamængder i gigabyte som store. I 2017 taler man om petabyte og exabyte som store mængder.

I takt med at datamængderne er vokset, så er mulighederne fulgt med, hvilket stiller store krav til den strategiske planlægning, indsamling og analyse af Big Data. Hvad der skal indsamles data fra, og med hvilket mål, er afgørende faktorer tidligt i forløbet i produktudviklingen, for at man får det bedst mulige udbytte af den data der indsamles.

Strategisk analyse af Big Data kan ikke alene give viden om en nuværende forretning, men i lige så høj grad være med til at forudsige tendenser for fremtiden.

Xtel leverer komplet serverløsning:

Xtel har udviklet en cloudserver-løsning, hvor kunden kan oprettes og straks håndtere egne data. Der er mulighed for at monitorere sine data og sætte alarm punkter op. Hvis der er brug for nogle standard løsninger, så som Microsoft BI, har vi en partner som blandt andet hjælper indenfor dette felt.

  • Case::

    Docospot – Strategisk anvendelse af Big Data

    Læs hvordan Docospot skaber værdi ved dokumentation og kvalitetssikring gennem IoT.

  • Case::

    Minicube PCR – en innovativ DNA-kopimaskine

    Læs hvordan det komplekse produkt Minicube blev udviklet til kunden med stor succes.