Xtel Wireless hjælper SMV’erne med at ruste sig efter Corona

I Danmark er vi så småt på vej ud af Coronakrisen med den gradvise genåbning af samfundet, hvor alle nu afventer at se de økonomiske konsekvenser af krisen og nedlukningen, ikke kun af Danmark, men globalt. Kina er nogle måneder foran os, hvorfor det også er her, vi kan se nogle økonomiske tendenser, vi kan læne os op ad. Jf. Dansk Industri, ses det både efter SARS-virussens i 2003 og den nuværende
Corona-virus, at de virksomheder der har klaret sig bedst, er virksomheder med en klar digital forretningsmodel og hurtig omstillingsparathed.

Vi har gennem den nedsatte pulje, GenstartNU – Viden i anvendelse nu, fra Industriens Fond, fået muligheden for at tilbyde vores innovationsforløb til 18 udvalgte virksomheder i Danmark, der har ønsket om at indfri deres digitale potentiale, men som har manglet midlerne til igangsættelsen. Industriens Fond finansierer forløbene, og vi stiller vores IoT-platform, MovIoT, til rådighed, således at virksomhederne har mulighed for, gennem et afgrænset og fokuseret forløb, at få klarlagt deres muligheder for at optimere deres forretning og skabe nye  forretningsmodeller – noget vi unægtelig mener, der vil blive et klart og omfattende behov for efter denne krise.

Det gratis innovationsforløb:

Første step er at lære jeres forretning og produkter at kende. Vi kommer ud til jer og gennemgår jeres nuværende forretning, forretningsmodeller, produkter og strategier. Her begynder vi at afdække jeres tanker omkring øget digitalisering i jeres forretning; hvad end det er ved videreudvikling af nuværende produkter eller udvikling af nye produkter eller forretningsområder.
Vi hjælper med at definere, hvordan IoT kan styrke jeres forretning, og en mulig forretningsmodel, der understøtter de IoT-muligheder, vi har lokaliseret. Vi ser nærmere på, hvordan IoT vil kunne integreres ind i nuværende systemer, fx ved at bruge vores IoT-platform, MovIoT, samt hvor vi ser nye muligheder, som eventuelt vil kunne udvikles i form af simple prototyper.
Som afslutning på forløbet, ser vi på det, vi har gennemgået, som udgangspunkt for den videre dialog. Her vil vi gennemgå de opsamlede data og nye perspektiver, lave en gennemgang af foreslåede nye forretningsmodeller, og endeligt, hjælpe med en konkret innovationsplan for det videre arbejde med IoT – herunder give et estimat på et udviklingsbudget og de nye forretningsmuligheder.

Tilbuddet løber fra 1. juni 2020 til 1. august 2021. Virksomheder der ønsker at deltage kan kontakte Xtel Wireless for yderligere information:

Ring +45 30 98 41 40 eller mail: mdn@xtel.dk

For mere viden om Industriens Fonds støttemuligheder, se www.genstartNU.dk

Læs mere om vores IoT-platform, MovIoT, her

Share this post